Lars Movin: Færgen er i havn om få stavelser

Færgen er i havn om få stavelser. Jens Birkemose og Dan Turèll
Author: Lars Movin
Publisher: Forlaget Bangsbohave
Publishing date: 2019
Language: Danish
Pages: 230
Edition of 400
ISBN 978-87-998493-4-5
Printed at Narayana Press

Published in connection with the exhibition Jens Birkemose & Dan Turèll
Duration: 24.02-23.03 2019

Category:

kr. 200,00

Sold

Description

Om bogen
En kortlægning af en ikke tidligere beskrevet relation i dansk kulturliv, nemlig mellem maleren Jens Birkemose (f. 1943) og forfatteren Dan Turèll (1946-1993). De konkrete samarbejder mellem de to var ganske vist relativt få – først og fremmest bogen Fox fra 1977 og den serigrafiske mappe Brev til Birkemose fra 1993. Men i feltet mellem Birkemose og Turèll fandtes et frodigt landskab, hvor billeder kunne blive til poesi og skrift til billeder. Et landskab, som slog gnister, når de to energier mødtes, men som samtidig også trak tråde i mange andre retninger. En bog om et kollegialt venskab – og i et bredere perspektiv om krydsfeltet mellem kunst og litteratur, billede og skrift.

Pressen skrev
Politiken (fem hjerter):
“Grundigheden er både iøjnefaldende og overvældende. Her er ikke alene hver en sten vendt; gruset er også siet, og slaggerne lagt i nummerorden. (…) For seriøse turellologer og birkemosianere er der tale om en nybrydende udgivelse. Intet mindre end uomgængelig læsning. Men heldigvis virkelig velskrevet og lækkert illustreret.” Henrik Palle, 24.2.19

Weekendavisen:
“Lars Movin har opfundet en ny genre – eller i hvert fald opfundet den på dansk – som vi kunne kalde netværksmonografien, der nemlig ikke isolerer sig omkring et livsværks monomane grafik, men følger en kunstner og hans eller hendes kunstværkers kontakt med andre kunstnere og deres kunstværker. (…) Billedkunstneren Birkemose og digteren Turèll havde ikke alverden med hinanden at gøre, (…) men netop det glimtvise ved deres on-off-kompagniskab bliver eksemplarisk for alle de øvrige, hastige og dybe kontakter, Birkemose og Turèll har med kunstnere, og kunstnere har med dem, og som Movin entusiastisk og detaljerigt (og rigt illustreret) kortlægger (…).” – Lars Bukdahl, 29.3.19