Lars Movin: Synets Galaxer – Maleren Erik Liljenberg

Synets Galaxer – Maleren Erik Liljenberg
Author: Lars Movin
Publisher: Forlaget Bangsbohave
Publishing date: 2017
Language: Danish
Pages: 237
ISBN 978-87-998493-1-4

Published in connection with the exhibition Erik Liljenberg: Galaxies of Vision
Duration: 03.06-29.07 2017

Category:

kr. 250,00

Description

Om bogen
Maleren Erik Liljenberg (1942-2014) var den evige outsider, som ikke desto mindre blev en central skikkelse i nogle af de toneangivende avantgardemiljøer herhjemme i efterkrigstiden. I sidste halvdel af 1960’erne var Liljenberg en samlende figur i den såkaldte Aarhus-avantgarde, som hermed kortlægges for første gang i bogform. Og fra 70’erne og frem skabte han et ganske egenartet visuelt sprog med sine LSD-inspirerede syremalerier og priktegninger – samtidig med at han indgik i den såkaldte Manjana-kreds omkring Peter Laugesen og Dan Turèll. Med afsæt i forfatterens omfattende researcharbejde i ofte obskure kilder tegner bogen et kalejdoskopisk portræt af en skæv stjerne i dansk kunstliv. Uomgængelig for Dan Turèll-fans!

Pressen skrev 
Politiken (fem hjerter):
“Lars Movins tætte og stedse mere elegante prosa ophæver den betydelige faktatyngde i fremstillingen. Man vender siderne, som sad man med en roman af John Le Carré, selv om der er tale om endnu et kapitel af den danske – og også lidt internationale – avantgardes historie, et projekt, Movin har arbejdet med i snart tredive år, og som har kastet bøger, film og foredrag af sig i voldsomt omfang. Som altid er man i gode hænder hos Movin. Researchen er af et sådant omfang, at man ikke kan blive andet end imponeret. Ikke blot over omfanget, men sandelig også over det overblik, den serveres med. […] Bogen er som håndværk og objekt betragtet lækker. Det sorte katonomslag med blå bogstaver og et lidt usikkert selvportræt af Liljenberg dækker for en veltilrettelagt og sikkert illustreret bog, hvor samspillet mellem illustrationer og tekst faktisk er forbilledligt godt, sine steder frapperende flot.” – Henrik Palle, 26.06 2017

Berlingske Tidende (web):
“Eks-Skolens historie er i de seneste år belyst grundigt gennem flere markante bogudgivelser. Derimod har det knebet med en fremstilling af Århusavantgarden. Det forhold retter Lars Movin op på i sin bye bog. Bogen, der er påfaldende grafisk indbydende, har ikke selve Århusavantgarden som sit ærinde – men derimod maleren Erik Liljenberg, der var en vigtig del af grupperingen. Erik Liljenberg (1942-2014) har i mange år været en glemt skikkelse i dansk kunst […]. Men her er bogen om ham. Enkelt og ligetil skrevet, med et stort referencemateriale, som også belyser den tid, der var Århusavantgardens.” – Torben Weirup, 15.07 2017